MANDYS s.r.o.

Staré náměstí 1

530 03, Pardubice - Nemošice

 • +420 463 303 899
www.mandys.cz

Předmět činnosti firmy MANDYS s.r.o.

Profesionální vybavení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Osobní ochranné prostředky proti pádu, vertikální a horizontální, jistící systémy, jistící a evakuační zařízení. Přístup do výšky - žebříky, podestové žebříky, pracovní plošiny a lešení. Manipulační a šachtová technika. Poradenská činnost k prevenci rizik v oblasti BOZP a PO, školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Další informace o firmě MANDYS s.r.o.

 • Další telefon : +420 603 213 183
 • IČ : 28785908
 • DIČ : CZ28785908
 • Datum založení : 26.1.2010
 • Distributor : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • hloubkou

 • jistící

 • lešení

 • manipulační

 • plošiny

 • práce

 • šachtová

 • volnou

 • výškách

 • žebříky