České překlady s.r.o.

Spálená 108/51

110 00, Praha 1

 • +420 221 490 444
www.ceskepreklady.cz

Předmět činnosti firmy České překlady s.r.o.

Překlady a tlumočení do všech světových jazyků. Poskytování úplného portfolia překladatelských služeb - běžné, expresní a soudní překlady, korektury. Soudní překlady jsou zajišťovány do všech světových jazyků
v běžných i expresních termínech. Poskytování úplné škály korektorských služeb - jazykovo-stylistické korektury, korektury rodilým mluvčím, předtiskové korektury, porovnání překladu vůči originálu, zpětné překlady. Zajišťování tlumočnických služeb pro důvěrná obchodní jednání i velké mezinárodní konference. Nabídkaúplné škály tlumočnických služeb: konsekutivní – simultánní – soudní – expresní.

Další informace o firmě České překlady s.r.o.

 • Další telefon : +420 775 256 781
 • IČ : 28196546
 • DIČ : CZ28196546
 • Počet zaměstnanců : 9
 • Datum založení : 29.11.2007
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • překlady

 • služeb

 • korektury

 • soudní

 • tlumočnických

 • škály

 • světových

 • expresní

 • všech

 • poskytování