MANEKO, spol. s r.o.

Na Pískách 71

160 00, Praha 6

  • +420 233 335 638
www.maneko.cz

Předmět činnosti firmy MANEKO, spol. s r.o.

Laboratorní přístroje a technika.
Armatury a bezpečnostní sprchy, autoklávy a germicidní lampy, centrifugy a filtrace, čerpání a dávkování kapalin, čištění a dezinfekce, elektrochemická analýza, homogenizace, chemikálie, chlazení, chromatografie, life science, měření fyzikálních veličin, mikrobiologie, mikroskopy, mlýny a sítovačky, nábytek, digestoře, laminární boxy, ochranné pomůcky, plasty, pomůcky a kity, přístroje pro optickou analýzu, sklo a porcelán, tepelná úprava a ohřev, ultrazvuk, úprava vody, veterinární přístroje a potřeby, zdroje a měření vakua.

Další informace o firmě MANEKO, spol. s r.o.

  • Další telefon : +420 233 335 639
  • IČ : 506559
  • DIČ : CZ00506559
  • Datum založení : 29.5.1990
  • Distributor : Ano