Agentura pro informace a marketing, s.r.o.

Technologická 372/2

708 00, Ostrava - Pustkovec

 • +420 597 305 999
www.aim.cz

Předmět činnosti firmy Agentura pro informace a marketing, s.r.o.

Vzdělávání, poradenství, marketing a zpracování, předkládání a realizace projektů pro vytváření pracovních příležitostí převážně pro absolventy škol a zdravotně hendikepované občany.
Agentura pro informace a marketing se zaměřením na služby, produkty a systémy:
- zavádění systému CRM - řízení vztahů se zákazníky v malých podnicích
- marketingové, ekonomické a organizační poradenství, prezentace a propagace
- příprava a realizace projektů s podporou strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR
- aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií pro malé podniky
- spolupráce se státní správou, samosprávou a Hospodářskou komorou ČR

Další informace o firmě Agentura pro informace a marketing, s.r.o.

 • Další telefon : +420 725 610 210
 • IČ : 25881507
 • DIČ : CZ25881507
 • Datum založení : 1.1.2001
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • marketing

 • podporou

 • poradenství

 • prezentace

 • příprava

 • projektů

 • propagace

 • realizace

 • výzkum

 • vzdělávání