Coal Services a.s.

Václava Řezáče 315

434 67, Most

 • +420 476 202 411
www.7.cz

Předmět činnosti firmy Coal Services a.s.

Sdílené služby technického charakteru.
- kolejová doprava - přeprava vytěžených hmot.
- zásobování elektrickou energií a provozování vodního a tepelného hospodářství
- nákupy materiálu, náhradních dílů a PHM
- laboratorní vyhodnocování vzorků těženého uhlí a vzorků olejů

Další informace o firmě Coal Services a.s.

 • IČ : 28727932
 • DIČ : CZ28727932
 • Počet zaměstnanců : 976
 • Datum založení : 13.7.2010
 • Distributor : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • sdílené

 • hospodářstvínákupymateriálu

 • uhlí

 • vyhodnocovánívzorkůtěženého

 • laboratorní

 • aphm

 • dílů

 • náhradních

 • atepelného

 • služby