ARVITA P spol. s r.o.

Příčná 1541

765 02, Otrokovice

 • +420 577 938 161
www.arvita.cz

Předmět činnosti firmy ARVITA P spol. s r.o.

Projekční a poradenská kancelář v oblasti ochrany a tvorby krajiny, subdodávky prací pro územní plánování (krajinný plán, územní systémy ekologické stability, land use) a odborné posudky pro státní správu (posouzení dopadů staveb na zemědělský půdní fond, krajinný ráz aj.)

Další informace o firmě ARVITA P spol. s r.o.

 • Další telefon : +420 606 447 330
 • IČ : 60706708
 • DIČ : CZ60706708
 • Počet zaměstnanců : 7
 • Datum založení : 17.5.1994
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • krajinný

 • územní

 • projekční

 • use

 • fond

 • půdní

 • zemědělský

 • staveb

 • dopadů

 • posouzení