KOLF s.r.o.

Masarykovo nám. 2667

530 02, Lázně Bohdaneč

  • +420 466 535 704, 466 753 228
www.kolf.cz

Předmět činnosti firmy KOLF s.r.o.

Společnost KOLF s.r.o. provozující polikliniku na Masarykově náměstí v Pardubicích od roku 1998 vznikla v roce 1991 s cílem převést toto velké zdravotnické zařízení úskalími privatizace a zabránit jejímu komerčnímu zneužití.
Společnost vstoupila fakticky do hry v roce 1993, kdy na sebe osobou spolumajitele - prof. MUDr. Josefa Erbena, DrSc. převzala provoz nově se otevírajícího hemodialyzačního a nefrologického oddělení na poliklinice. V následujících letech postupně na sebe společnost KOLF přebírala předchozím vedením opouštěné provozy, až v roce 1998 převzala na svá bedra provoz celé polikliniky.
Lze konstatovat, že za 10 let působení společnosti ve vedení polikliniky se zvýšil počet zde působících lékařů z původních 33 na současných 50. Zvýšil se též počet odborností z původních 24 na současných 35. Byly zde vybudovány moderní provozy biochemických laboratoří, operačních sálů a denního lůžkového stacionáře, rehabilitace, lékárny, zdravotnických potřeb a oční optiky, která jsou v přímé správě společnosti.
Lůžkový stacionář slouží jednak pro potřeby dospávání se pacientů po operačních zákrocích prováděných v celkové anestesii, jednak slouží k ambulantní aplikaci infuzní terapie. Jednotlivé odborné ambulance fungují na principu samostatných privátních subjektů provozovaných vlastními lékaři.
Společnost KOLF navíc zajišťuje veškerý doplňkový zdravotnický servis (sterilizace, likvidace odpadů, úklid, praní prádla, zásobování, tiskopisy, údržba, …). V budově polikliniky se v roce 2008 usídlila okresní pobočka Vojenské zdravotní pojišťovny.
Veškeré prostory slouží pouze zdravotnickým účelům a pro zabezpečení chodu tohoto velkého ambulantního zdravotnického zařízení.

Další informace o firmě KOLF s.r.o.

  • IČ : 49814605
  • DIČ : CZ49814605
  • Počet zaměstnanců : 100
  • Datum založení : 1.1.1993

Pracovní nabídky KOLF s.r.o. Logo