Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465

Komenského 1465

393 01, Pelhřimov

 • +420 565323562
www.zskompe.cz

Předmět činnosti firmy Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465
Na návrh OŠ ONV a rozhodnutím MŠ ČSR byla ve školním roce 1985/86 otevřena na naší škole třída s rozšířenou výukou jazyků. První výběrové řízení proběhlo v květnu 1985, zúčastnilo se ho 49 žáků ze tří pelhřimovských škol a ze ZŠ Rynárec, Olešná a Nová Cerekev. Do budoucího třetího ročníku bylo přijato 32 žáků.

V roce 1993 získala škola právní subjektivitu a oficiální název Základní škola Pelhřimov, Komenského1465.

Od roku 2000/2001 navázala škola spolupráci s Hauptschule v Kirchhellenu v SRN.

Současná podoba školy
V letech 2010 - 2011 proběhlo celkové zateplení obou budov školy.

Další informace o firmě Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465

 • IČ : 70876118
 • Počet zaměstnanců : 100
 • Datum založení : 1.1.2001

Klíčová slova

 • škola

 • roce

 • proběhlo

 • základní

 • pelhřimov

 • obou

 • komenského1465od

 • třetího

 • ročníku

 • přijato