GSM CITY s.r.o.

Liberec XXII-Horní Suchá, Karlovská 161

460 10, Liberec (nečleněné město)

  • +420 737207743
www.gsmcity.cz