Komora pro hospodářské styky se SNS, speciální obchodní komora

Freyova 82/27

190 00, Praha 9

 • +420 266721812
www.komorasns.cz

Předmět činnosti firmy Komora pro hospodářské styky se SNS, speciální obchodní komora

Komora pro hospodářské styky se SNS, speciální obchodní komora (Komora SNS) byla zřízena Hospodářskou komorou České republiky a Podnikatelským servisem HK ČR na ustavujícím Generálním shromáždění 12.3.1997 jako speciální obchodní komora (podle zákona č. 42/1980 Sb. o hospodářských stycích se zahraničím). Komora je nestátním, samostatným a nezávislým právnickým subjektem. Řídícím orgánem Komory je 13-ti členné Představenstvo, v jehož čele je předseda. Členy Komory mohou být jak právnické, tak i fyzické osoby. Členskou základnu tvoří jak průmyslové podniky, tak i komerční banky a pojišťovny i poradenské firmy. V současnosti je to cca 130 subjektů. Od svého vzniku Komora spolupracuje se státními orgány a institucemi: Kanceláří Prezidenta Republiky Senátem Parlamentu ČR Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR Úřadem vlády ČR Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Ministerstvem zahraničních věcí ČR Ministerstvem zemědělství ČR Ministerstvem financí ČR Komora intenzivně spolupracuje se zastupitelskými úřady zájmových zemí, akreditovanými v ČR, nebo pro Českou republiku, zejména Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu, Ázerbájdžánu, Arménie i Uzbekistán a Tádžikistán. Důležité místo v činnosti Komory zaujímá spolupráce s českými velvyslanectvími v zájmových zemích. Zástupci Komory SNS se účastní v úloze expertů přípravy a jednání Mezivládních nebo Smíšených komisí pro obchodně ekonomickou a vědecko - technickou spolupráci, které jsou ustaveny s Ruskou federací, Ukrajinou, Kazachstánem, Ázerbájdžánem, Uzbekistánem, Gruzií, Běloruskem a Arménií. Komora se aktivně podílí na zpracování analytických a koncepčních materiálů především v oblasti proexportní politiky, pojišťování a financování exportu. Cílem činnosti Komory je podpora českých podnikatelských subjektů v jejich obchodních aktivitách na trzích zájmových zemí. Akcentována je zejména podpora exportu do těchto teritorií. Za mimořádně významný považuje Komora SNS rozvíjející se spolupráci s regiony v zájmových zemí. Pokračuje uzavírání řady \\\"Dohod o spolupráci\\\" s partnerskými Obchodními a průmyslovými komorami. Základním obsahem činnosti Komory SNS jsou: -odborné semináře, -podnikatelské mise do zájmových zemí a jejich regionů, -kontaktní jednání s delegacemi podnikatelů ze zájmových zemí, -informační a poradenské služby, -zprostředkování vstupních víz s konzulárními odděleními Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska, Ázerbájdžánu a Kazachstánu.

Další informace o firmě Komora pro hospodářské styky se SNS, speciální obchodní komora

 • IČ : 25634763
 • DIČ : CZ25634763
 • Počet zaměstnanců : 6

Klíčová slova

 • komora

 • komory

 • zájmových

 • sns

 • zemí

 • ministerstvem

 • činnosti

 • spolupráci

 • zejména

 • federace