PROJEKTPLAN CZ s.r.o.

Národní 528/36

360 01, Karlovy Vary

 • +420 352600800
www.projektplan.cz

Předmět činnosti firmy PROJEKTPLAN CZ s.r.o.

PROJEKTPLAN CZ s.r.o. je projektově-inženýrská společnost s širokou domácí i zahraniční zkušeností v oboru architektury, pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb. Společnost je česká, bez jakéhokoliv vlivu zahraničního kapitálu. Hlavním působištěm společnosti je Česká republika. Sídlo společnosti je v Karlových Varech. Společnost působí na trhu projektových prací v České republice od roku 2009. Naše společnost je zastoupena renomovanými odborníky ve všech oborech její činnosti. Zajišťuje komplexní služby v projektové a inženýrské činnosti pro investiční výstavbu, odborné konzultace, posudky, ekonomické vyhodnocení investičních zá měrů, pomoc při získávání úvěrů, zpracování žádostí o finanční prostředky na Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a z programů Evropské unie, zpracování projektové dokumentace všech stupňů včetně provedení potřebných průzkumů, zajištění kompletního rozsahu inženýrských činností včetně supervizí na velkých stavbách a technického dozoru při realizaci staveb. Společnost zabezpečuje také speciální služby, jako posouzení vlivu staveb na životní prostředí včetně vyhodnocení vlivu na krajinný ráz, pořizování geodetických podkladů, zajišťování záborových elaborátů a měření, geologické průzkumy a další.

Další informace o firmě PROJEKTPLAN CZ s.r.o.

 • IČ : 28049659
 • DIČ : CZ28049659

Klíčová slova

 • činnosti

 • projektové

 • služby

 • společnost

 • společnosti

 • staveb

 • včetně

 • vlivu

 • všech

 • zpracování