Sociální služby Města Opočna

Tyršova 683

517 73, Opočno

Předmět činnosti firmy Sociální služby Města Opočna

Na základě jednání mezi Městem Opočnem, Městem Dobruškou a krajským úřadem dojde v průběhu let 2019-2021 k rozšíření kapacity sociálních služeb pro seniory v Opočně a to o samostatně stojící budovu v areálu bývalé nemocnice v Opočně. Kapacita nového objektu bude cca 34-45 lůžek a část bude vyhrazena pro osoby s Alzheimerovou demencí, další část lůžek bude vykrývat chybějící lůžka respitní (přechodné) péče. Celková kapacita pobytových lůžek pro seniory tak bude 69-cca 80 lůžek. Zároveň s rozšířením kapacity dojde ke zrušení stávající příspěvkové organizace a vzniku nové organizace (zapsaný ústav, jehož zakladateli bude Město Opočno a Město Dobruška), která převezme 1.1.2021 kompletní chod příspěvkové organizace včetně klientů a zaměstnanců a rozšíří se o další kapacity v objektu nemocnice. Hlavním úkolem organizace pro příští dva roky je připravovat stávající příspěvkovou organizaci na transformaci, která sebou přinese jak organizační změny, tak personální. Kromě přípravy stavebního projektu bude potřeba připravit a promyslet základní personální zajištění a chod všech úseků, zajistit vybudování samostatně stojící prádelny, vyřešit dodavatele stravy. Budou vypisována výběrová řízení na nové vedoucí jednotlivých úseků, budou vybíráni noví zaměstnanci do obou samostatných objektů (zdravotníci, pečovatelky, účetní, administrativa). Budou ukončovány smlouvy se stávajícími dodavateli a vybírání noví dodavatelé jak vybavení, tak velkoobjemových služeb stravování, odpad apod.). Vzhledem k probíhající krizi financování sociálních služeb v roce 2019 a nedostatečného financování ze strany MPSV lze jen těžko plánovat rozvoj organizace, neboť je třeba se soustředit na zajištění základního provozu nezbytnými zaměstnanci. Malé úkoly však realizovat lze – z příspěvku Města Dobrušky budou nakoupeny v roce 2019 polohovací a kompenzační pomůcky a jiné potřebné vybavení. U Škodovky jsme požádali prostřednictvím zřizovatele o 13 čističek vzduchu, které zpříjemní pobyt jak klientům, tak návštěvám. V roce 2019 se musíme zaměřit na vzdělávání personálu – jak vyplynulo z ročních hodnotících pohovorů se zaměstnanci, mají velký zájem o školení zaměřené na techniky manipulace s klienty tak, aby si personál co nejvíce šetřil pohybový aparát. Mezi zdravotníky je potřeba se zaměřit na znalosti z oblasti péče o chronické rány, se kterými se denně v provozu setkáváme a na znalosti sester v katetrizaci močového měchýře u mužů, které nám usnadní významným způsobem péči o naše klienty, byť zatím bez možnosti úhrad od zdravotních pojišťoven. Ve spolupráci se Spolkem přátel Domova Jitřenka se pokusíme v roce 2019 realizovat prodloužení pergoly na hřišti u domova pro seniory, aby měli naši klienti v létě možnost posezení u bylinkové zahrádky ve stínu. Náš plán ohledně zavedení Biografického konceptu péče, započatý v roce 2018, kde jsme proškolili většinu personálu, ustrnul nyní ve vývoji vzhledem k tomu, že většina proškoleného personálu se vyměnila za neproškolený (ukončení pracovního poměru, odchod na mateřské dovolené apod.). Nicméně část poznatků ze školení je již zapracovaná do systému individuálního plánování a bude komplexně využita zejména v novém pobytovém zařízení, kde se bude pracovat se seniory s diagnózou Alzheimerovy demence.

Další informace o firmě Sociální služby Města Opočna

 • IČ : 27525279
 • Počet zaměstnanců : 20

Klíčová slova

 • roce

 • organizace

 • seniory

 • část

 • služeb

 • lůžek

 • péče

 • kapacity

 • zaměstnanci

 • personálu