Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace

Louka 52

696 76, Louka

  • +420 518338153
www.zsmslouka.cz
Logo Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín, příspěvková organizaceDoporučujeme

Předmět činnosti firmy Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace

Vítejte na stránkách Základní školy Louka. Jsme malotřídní škola s pěti ročníky ve třech třídách, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna – výdejna. Výuka všech pěti ročníků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání “Učíme se pro život“.

Výuka probíhá v moderně, vkusně a funkčně zařízených třídách a učebně PC. Třídy jsou vybavené interaktivními tabulemi a počítači. Škola má tak všechny předpoklady, aby mohla poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání.


Mateřská škola je dvoutřídní.. Děti jsou rozděleny do dvou tříd – mladší děti a starší děti . Obě třídy úzce spolupracují, takže děti mají možnost se během dne navzájem stýkat.

Vzdělávání dětí se uskutečňuje při všech činnostech, po celý den pobytu v MŠ. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují. Využíváme formy záměrného i spontánního učení, momentální situace, respektujeme potřeby a zájmy dětí. Usilujeme o to, aby děti byly vzdělávány hravými činnostmi, aby učení bylo založené na vnímání všemi smysly, preferujeme prožitkové učení. Snažíme se zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních a relaxačních.

Vzdělávání realizujeme prostřednictvím třídních vzdělávacích programů, které jsou zpracovány v návaznosti na školní vzdělávací program.

Další informace o firmě Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín, příspěvková organizace

  • IČ : 75023768
  • Počet zaměstnanců : 10

Klíčová slova

  • škola

  • školy