Finalista Firma roku 2015

Identifikace uživatelů Seeky

Všechny údaje jsou požadovány.

iFirmy.cz


Uživatel
Heslo

Přihlásit pomocí Facebook

INSPEKCE

Firma:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Telefon:286019400

Fax:286896393

Nabídka platí do: 2018-11-14

Detailní popis nabídky

Inspekce představuje systémovou formu posudkové a expertní činnosti. Principem inspekční činnosti je zkoumání předmětu inspekce a stanovení, zda je či není ve shodě s požadavky, kterými mohou být normy, projekty, specifikace investora, legislativní požadavky atd.

Základním přínosem inspekční činnosti je poskytování kvalitní a objektivní informace týkající se shody předmětu inspekce s danými požadavky a návrhu nápravných opatření k odstranění případných neshod.

V oblasti inspekcí provozovaných výtahů, dodávání a výroby betonu a umělých lezeckých stěn zajišťuje inspekční činnost IO akreditovaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020.

Další informace o nabídce

K nabídce nejsou přiloženy další informace.


Dokumentace, specifikace
a další poklady pro nabídku

  • Nejsou přiloženy žádné dokumenty a specifikace.