Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Prosecká 811/76a

190 00, Praha 9

 • +420 286 019 400
www.tzus.cz
Logo Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.), je největší zkušební a certifikační organizací v České republice v oblasti posuzování shody stavebních výrobků, mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v této i jiných oblastech, významný partner výrobců, dovozců, projektantů a realizátorů staveb, veřejné správy, výzkumné a vývojové sféry, člen řady národních i mezinárodních organizací, aktivní účastník procesu tvorby technických předpisů a norem.
TZÚS Praha, s.p. je:

 • oprávněn k posuzování shody jako autorizovaná osoba, notifikovaná osoba, oznámený subjekt a subjekt pro technické posuzování (TAB - tvorba EAD a vydávání ETA)
 • akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pro činnosti
  • ​certifikačního orgánu na výrobky, certifikaci systémů managementu, certifikaci kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů
  • zkušebních a kalibračních laboratoří
  • inspekčního orgánu 
 • autorizován pro ověřování stanovených měřidel (autorizované metrologické středisko)
 • znaleckým ústavem v oboru stavebnictví oprávněným Ministerstvem spravedlnosti

TZÚS Praha, s.p., poskytuje zejména tyto služby:

 • zkoušky, posuzování shody a certifikace
  • stavebních výrobků pro označení CE a v národním systému ČR, certifikace pro značku Osvědčeno pro stavbu​​
  • provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
  • výtahů, hraček, vybavení dětských hřišť, nábytku
  • emisí hluku
 • ​certifikace systémů managementu (QMS, EMS, EnMS, SMBOZP)
 • měření fyzikálních faktorů (hluk, celková prašnost, denní a umělé světlení)
 • zkoušky analytické chemie a obsahu nebezpečných látek
 • inspekce výroby a dodávání betonu, výtahů a umělých lezeckých stěn
 • ověřování stanovených měřidel a kalibrační služby
 • ověřování environmentálního prohlášení o produktu - EPD
 • energetické štítky budov, energetické audity
 • hodnocení komplexní kvality budov v systému SBToolCZ
 • osvědčování odborné způsobilosti realizátorů ETICS, osvědčování odborné způsobilosti k návrhu a provádění abudování oken a vnějších dveří do stavby podle ČSN 74 6077
 • služby Obchodního zastoupení v Moskvě s působností pro RF, státy celní unie a SNS a služby pro obchod s  dalšími zeměmi mimo EU
 • zastoupení a certifikované servisní centrum výrobků značky PROCEQ SA, Švýcarsko

Služby jsou poskytovány prostřednictvím sítě poboček v Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Plzni, Praze, Předměřicích nad Labem, Teplicích a odštěpným závodem - Zkušebním ústavem lehkého průmyslu v Českých Budějovicích.

Portfolio služeb TZÚS Praha, s.p., doplňují služby dceřiných společností QUALIFORM, a.s., a PAVUS, a.s., spolupracujících ve sdružení TZÚS GROUP ( www.tzusgroup.cz).

Další informace o firmě Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

 • Další telefon : +420 286 887 292
 • IČ : 00015679
 • DIČ : CZ00015679
 • Počet zaměstnanců : 195
 • Datum založení : 1.1.1990
 • Výrobce : ano
 • Distributor : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Aktuální nabídka produktů a služeb firmy Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

METROLOGIE

TZÚS Praha, s.p., v souladu se zákonem o metrologii v platném znění zajišťuje činnosti akreditovaných kalibračních laboratoří (AKL) a autorizovaných metrologických středisek (AMS). Kalibrace měřidel je dokladování kvalitativní úrovně hodnot naměře ...

INSPEKCE

Inspekce představuje systémovou formu posudkové a expertní činnosti. Principem inspekční činnosti je zkoumání předmětu inspekce a stanovení, zda je či není ve shodě s požadavky, kterými mohou být normy, projekty, specifikace investora, legislativní p ...

CERTIFIKACE BUDOV

TZÚS Praha, s.p., poskytuje služby v oblasti certifikací budov z pohledu hospodaření s energií v budovách z hlediska trvale udržitelného rozvoje. Vydává energetické štítky, průkazy, auditní zprávy, provádí termovizní měření, stanovení průvzdušnosti b ...

ZKOUŠENÍ

TZÚS Praha, s.p., disponuje vlastními akreditovanými zkušebními laboratořemi, které můžete nalézt v jednotlivých regionálních pobočkách. Rozsah zkušebních metod kopíruje rozsah působnosti certifikačních orgánů. Výstupy z laboratoří slouží především j ...

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. nabízí širokou nabídku akreditovaných i neakreditovaných služeb v oblasti systémů managementu a v dalších souvisejících činnostech. Certifikace systémů managementu Převod akreditované certifikace ...

CERTIFIKACE VÝROBKŮ

Certifikace výrobku je proces posuzování shody výrobku s požadavky technických předpisů a technických specifikací. TZÚS Praha, s.p., se účastní tohoto procesu jako nezávislá strana. Nabízíme certifikaci stanovených i nestanovených výrobků. Stanove ...

Klíčová slova

 • odborné

 • osoba

 • posuzování

 • praha

 • shody

 • služby

 • stanovených

 • subjekt

 • výrobků

 • způsobilosti