GEMATEST spol. s r.o.

Dr. Janského 954

252 28, Černošice

 • +420 251 643 132
www.gematest.cz
Logo GEMATEST spol. s r.o.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy GEMATEST spol. s r.o.

- geotechnické průzkumné práce a kontrolní zkoušky při realizaci staveb
- inženýrskogeologické průzkumné práce pro stavby
- posouzení základové půdy a podzemních vod pro zakládání staveb
- posouzení agresivity a účinků podzemních vod na stavební konstrukce
- odborné posudky pro územní plánování
- posuzování těžitelnosti a rozpojitelnosti hornin
- stavebně geotechnický dozor investora, dozor při provádění zemních prací
- odběry vzorků zemin, hornin, kameniva, vod
- návrhy receptur pro účely zlepšování vlastností zemin
- výběr zemních materiálů pro těsnící vrstvy
- výběr zemních materiálů pro násypy a zásypy
- geotechnické vyhodnocení vlastností a použitelnosti zemin, hornin, kameniva, 
- stavebního kamene, štěrkopísku apod.
- provádění hutnících pokusů a stanovení technologie stavby násypu
- konzultace a odborné poradenství v oboru geotechniky a inženýrské geologie

Další informace o firmě GEMATEST spol. s r.o.

 • Další telefon : +420 602 322 813
 • IČ : 47541695
 • DIČ : CZ47541695
 • Počet zaměstnanců : 20
 • Datum založení : 19.12.1993
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • chemické analýzy

 • geologický průzkum

 • geotechnické zkušebnictví