UNIGEO a.s.

Místecká 329/258

720 00, Ostrava - Hrabová

 • +420 596 706 111
www.unigeo.cz

Předmět činnosti firmy UNIGEO a.s.

Geologie - ložisková geologie, surovinové studie, hydrogeologický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, geografické informační systémy, těžba ložisek nerostných surovin.
Ochrana životního prostředí - průzkumy ekologických zátěží, ekologické audity, rizikové analýzy, hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA),řízení průmyslových rizik, sanace, dekontaminace, monitorování kvality ovzduší, rekultivace pozemků dotčených těžbou.
Laboratorní práce - fyzikálně-chemické rozbory vod, půd, odpadů a pevných vzorků, laboratoř mechaniky zemin.
Geotechnické a stavební práce.
Vrtné práce - průzkumné vrty, inženýrsko-geologické vrty apod.
Inženýrská činnost - komplexní dodávky a rekonstrukce staveb.

Další informace o firmě UNIGEO a.s.

 • IČ : 45192260
 • DIČ : CZ45192260
 • Počet zaměstnanců : 84
 • Datum založení : 1.1.1951
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • geologie

 • průzkum

 • práce

 • vrty

 • prostředí

 • komplexní

 • pevných

 • rekultivace

 • pozemků

 • dotčených

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10