AQUATEST a.s.

Geologická 4

152 00, Praha 5

 • +420 234 607 111
www.aquatest.cz
Logo AQUATEST a.s.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy AQUATEST a.s.

Služby v oblasti životního prostředí a vyhledávání/využívání vodních zdrojů
- projektová činnost v oblasti vodního hospodářství
- vodohospodářská geologie
- hydrogeologický průzkum
- inženýrská geologie
- předprodejní audity, environmentální audit
- hydrogeologie, hydrologie
- monitorování a hodnocení životního prostředí
- sanace složek životního prostředí
- rekultivace skládek a devastovaných území
- rekultivace krajiny a geobotanika
- vodohospodářské studie
- minerální, stolní a termální vody
- návrhy recyklačních linek
- karotáže hydrogeologických vrtů
- analytické rozbory vzorků vod
- likvidace obrazovek
- recyklační linky na elektrošrot, monitory, obrazovky

Další informace o firmě AQUATEST a.s.

 • IČ : 44794843
 • DIČ : CZ44794843
 • Počet zaměstnanců : 193
 • Datum založení : 1.1.1954
 • Výrobce : ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • geologie

 • karotáže

 • minerální

 • oblasti

 • prostředí

 • rekultivace

 • služby

 • stolní

 • studie

 • životního