DUKLA STROJÍRNY, s.r.o.

Ovčárecká 575

280 02, Kolín

 • +420 321 740 411
www.duklastrojirny.cz

Předmět činnosti firmy DUKLA STROJÍRNY, s.r.o.

Konstrukce, výroba a dodávky průmyslových kotlů a souvisejících zařízení, pro energetiku, průmysl, tepláreny, výtopny, spaloveny a pro využívání odpadního tepla dále pro skladování a dopravu hmot a kapalin pro energetiku.
Výrobní program:
- Plamenco - žárotrubné kotle typu BK T98 a BK T2000
- Přepravitelné kotle typ KTK v parním a horkovodním provedení pro spalování plynných a kapalných paliv.
- Přepravitelné kotle typu OKP jsou vyráběny v parním a horkovodním provedení pro spalování plynných a kapalných paliv.
- Dodatkové ohříváky vody (ekonomizéry) pro kotle typu BK T98 a OKP (trubkové, žebrovicové, litinové).
- Stacionární kotle - vodotrubné, membránové
-- Plynové do výkonu 150 t/h nebo dle požadavku zákazníka do tlaku 9,6 MPa
-- Olejové do výkonu 150 t/h nebo dle požadavku zákazníka do tlaku 9,6 MPa
-- Práškové o výkonu 35 - 150 t/h nebo dle požadavku zákazníka do tlaku 9,6 MPa
-- Fluidní kotle DUKLAFLUID o výkonu 8 - 50 t/h pro ekologické spalování především vysokopopelnatého paliva
-- Fluidní kotle IGNIFLUID o výkonu 45 - 115 t/h pro spalování výhřevného černého uhlí
-- Roštové o parním výkonu 4 - 50 t/h, v horkovodním provedení 2,8 - 36 MW
-- Kotle na spalování dřevních, zemědělských i jiných odpadů příp. jejich kombinace s uhlím
- Středotlaké parní kotle PMD 10, 35, 70 a 110
- Teplovzdušné výměníky typu OTV
- Rychlovyvíječe páry G240 a G500
- Parní nízkotlaké kotle PGP pro výrobu technologické páry
- Teplovodní kotle KDVE 16 - 600 pro teplovodní vytápění budov, výrobu technologického tepla a pro ohřev výměníků TUV.
- Termoolejové kotle KDVE - DUB, SPEC
- Odporové elektrokotle typ EOK 125R, 250 a 400 pro přímotopné nebo akumulační vytápění elektrickým proudem v uzavřených teplovodních soustavách.
- Směšovací bloky k elektrokotlům EOK 125R
- Kotle na využití odpadního tepla
- Příslušenství kotlů na pevná paliva
-- podavače pásové, šnekové nebo s vyhrnovacími koly
-- chlazené šnekové podavače žhavého popela a popílku
-- vícehřídelové podavače
-- redlerové podavače a redlerové dopravníky
-- chlazené redlerové a šnekové dopravníky
-- dopravníky pásové, šnekové a jejich příslušenství
-- ocelové zásobníky s uvolňováním kleneb
-- ruční a mechanické uzávěry
-- přetlakové uzávěry
-- mokré vynašeče škváry hrablové, deskové, lopatové
-- tlukadlové mlýny s třidiči pro mletí hnědého uhlí
-- vlhčící šneky
-- článkové dopravníky
-- pomaluběžný korečkový výtah pro popeloviny
- Příslušenství kotlů na kapalná paliva
-- nádrže vytápěné stojaté 100 - 1679 m3
-- nádrže vytápěné ležaté 100 - 1679 m3
-- nádrže ležaté na naftu 10 - 25 - 60 m3
-- nádrže najížděcí 300 - 1000 l
-- nádrže sedimentační 0,6 - 5 m3
-- filtry topené i netopené Js 40 - 80 - 100 - 150
-- odlučovače oleje z kondenzátu topné páry.
Potrubí - veškeré spojovací potrubí na vodu, páru, kapalná paliva a plyn včetně rozdělovačů, kompenzátorů, podpěrné konstrukce, závěsů atd.
- Pro kompletaci kotlů:
-- vzduchovody včetně tlumičů rázů
-- uzavírací a regulační klapky, pryžové propojky
-- spalinovody včetně explozních klapek, ocelových kompenzátorů, podpěr a závěsů
-- ocelové komíny o průměrech 200 až 2500 mm, jednopláštové nebo dvoupláštové s tepelnou izolací
-- Nosné konstrukce - ocelové nosné konstrukce, konstrukce budov, plošiny, přechodové lávky, schody a žebříky.
- Zařízení pro úpravu vody (Ciřiče DUKLA, Lamelové separátory – čiřiče , Dvousměrné dvouvrstvé filtry DDFI, Ionexové filtry, Scezovací orgány k ionexovým filtrům, Jemné filtry JF, Otočné bubnové filtry BF, Pískové filtry PF, Směsné filtry SF, Směsné filtry SFE, SFEK, Univerzální změkčovací filtry UZF, Odplynovací tryska, Odplynovače KS, Flokulační komora)
- Hladinové sběrače oleje
- Chladiče páry a horké vody
- Injektory na regenerační roztoky
- Injektory na sypké hmoty
- Tlakové nádrže - větrníky, vzdušníky, expandéry, uvolnovače(vyrovnávací nádrže, pr. 400 - 2500, pracovní přetlak 0,6 - 1,6 MPa). Objem 0,16 - 25 m3, další individuálně dle požadavku. Příslušenství - komory expanzní DN 15 - 100.
- Rozpouštěcí solné tlakové nádrže (pro přípravu regeneračního roztoku při změkčování, pr. 400 - 1400). Objem 90 - 1200 dm3.
- Nádrže pro externí regeneraci ER, ERT (pro externí regeneraci ionexů v netlakovém i tlakovém provedení, pr. 1200 - 2000). Objem ionexu 1,85 - 12,5 m3.
- Nádrže pro chemické roztoky (míchačky, odměrky, rozpouštěcí nádrže v ocelovém i pogumovaném provedení, pr. 600 - 2500). Objem 0,15 - 10 m3. Příslušenství - výklopník pytlů pro nádrže na chemické roztoky.
- Provzdušnovací věže (protiproudé přetlakové provzdušnění pro odstranění CO2 z vody, pr. 600 - 3000). Výkon 10 - 400 m3/h.
- Zásobníky (ocelové nebo pogumované, beztlaké i tlakové, vertikální nebo horizontální) , pro uskladnění napájecí vody, kondenzátu, demineralizované vody apod., pr. 1000 - 3200, tlak 0,06 ; 0,6 ; 1 MPa) Objem 1 - 120 m3.
- Pojistné smyčky DN 65 - 200.
- Beztlaké zásobní nádoby vertikální SB, SBCH (zásobníky neagresivních kapalin, rovné nebo kuželové dno, pr. 1800 - 7620, výška 1790 - 7960) Objem 4 - 360 m3.
- Výměníky tepla - horizontální vlásenkové výměníky pro nepřímou výměnu tepla v tepelných zařízeních úpraven vod, v horkovodních výtopnách pro ohřívání nebo chlazení vody, kondenzátů apod.
Zakázková strojírenská výroba zaměřená na zpracování tlustoštěnných plechů, zakružování, pálení, stáčení, dělení, svařování ruční a automat s polohovadlem, vrtání, tlakové nádoby, přeprava svařenců do 50 tun.

Další informace o firmě DUKLA STROJÍRNY, s.r.o.

 • IČ : 28855825
 • DIČ : CZ28855825
 • Počet zaměstnanců : 130
 • Datum založení : 1.1.1842
 • Výrobce : ano
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • kotle

 • nádrže

 • filtry

 • vody

 • objem

 • výkonu

 • konstrukce

 • mpa

 • příslušenství

 • spalování

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10