Ceiba, s.r.o.

Jana Opletala 1265

250 01, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

 • +420 326 911 044
www.ceiba.cz
Logo Ceiba, s.r.o.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy Ceiba, s.r.o.

Název firmy Ceiba je odvozen od názvu gigantického tropického stromu Ceiba Pentandra. Stromy rodu Ceiba rostou především v deštných pralesích, ale i suchých tropických oblastech od Mexika, přes střední Ameriku až do oblastí Ameriky jižní. Nalézt je můžete v Peru, Bolívii, Brazílii a dokonce i v západní Africe. Rod stromů Ceiba zahrnuje 10 druhů velkých tropických stromů v rodině Bombacaceae, kam patří také "baobab" strom Afriky. Jako strom je ceiba skutečným velikánem. Patří mezi vůbec největší stromy rostoucí v tropických pralesích a největší z nich dosahují výšky až 60 metrů. Charakteristickým znakem tohoto stromu je velká koruna tvořící jakýsi deštník, který se vyjímá nad korunami ostatních stromů a poskytuje útočiště mnoha druhům menších rostlin a zvířat. Strom má vysoký sloupcový mohutný kmen a ještě mohutnější kořeny zajišťující jeho stabilitu.
Již starověcí Mayové věřili, že strom Ceiba stál ve středu země a spojoval svět pozemský se světem nadpozemským. Dlouhé, silné popínavé rostliny visící z jeho mohutné koruny pak měly zajišťovat spojení mezi skutečným světem a světem duší.
Dokonce i dnes, kdy jsou lesní porosty mýceny pro získání dalších akrů zemědělské půdy, zůstavají tyto stromy netknuté a izolovaně stojí nad novými pastvinami a zemědělskými políčky jako připomínka rozsáhlých a života plných lesů, které zde dříve stály.
Velkou inspirací při hledání jména pro naši společnost nám byla také stejnojmenná organizace Ceiba Foundation for Tropical Conservation, která se zabývá záchranou a rehabilitací tropických lokalit a zachování jejich fauny a flóry. Cílem této organizace je zachování a monitorování ekosystému, učení aplikované ekologie a organizování seminářů o dopadech působení člověka na ekosystém při získávání nových zemědělských lokalit. Činnost této organizace nás nasměroval a inspirovala k podobné činnosti u nás, i když v odlišném odvětví. Naším cílem je pomoci Vám při ochraně, opravách, restaurování a záchraně našich písemných památek. Každá kniha či dokument je velice důležitým nosičem kulturních hodnot, které si každý národ musí uchovat jako doklad svojí existence, vzdělanosti a kulturní vyspělosti. Naše společnost Ceiba, s. r. o. byla založena jako velkoobcho a maloobchod s materiály a vybavením pro knihovny, archivy, muzea, galerie, restaurátory, knihaře a další instituce zabývající se zpracováním, archivací či restaurováním papíru nebo knih. Naším cílem bylo stát se takovým stromem jako je Ceiba, vyčnívajím nad ostatními, s pevným kmenem a silnými kořeny.

Od roku 1997, kdy byla naše společnost založena, je kmen naší Ceiby velmi silný a kořeny hluboké natolik, abychom Vám i nadále byli solidním, silným a strategickým partnerem a dodavatelem.

Další informace o firmě Ceiba, s.r.o.

 • Další telefon : +420 777 345 008
 • IČ : 25609033
 • DIČ : CZ25609033
 • Počet zaměstnanců : 12
 • Datum založení : 1.1.1997
 • Distributor : Ano
 • Dovozce : Ano
 • Vývozce : Ano

Klíčová slova

 • prodej

 • okenních

 • fólií

 • materiálů

 • technologií

 • ochranu

 • opravu

 • knih

 • restaurování

 • Jana Opletala 1265,
  250 01, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 • +420 326 911 044
  +420 777 345 008
 • +420 326 912 877
 • Pouze v aplikaci LightData