EKOL, spol. s r.o.

Křenová 65

602 00, Brno

  • +420 543 531 701
www.ekolbrno.cz

Předmět činnosti firmy EKOL, spol. s r.o.

Projekce, konstrukce, inženýring, výroba, montáž, uvádění do provozu, provozní analýzy, servis, opravy, rekonstrukce a dodávky částí, komponent, celků, a provozoven na klíč v oborech:
- energetické celky a jejich komponenty pro kombinovanou výrobu elektrické energie, tepla, chladu
- energetické celky s parními turbínami, spalovacími turbínami a paroplynové
Jednotlivé komponenty tvoří
- parní turbíny a turbínová zařízení, parní turbíny kondenzační, protitlakové, odběrové, výkonová řada až do výkonu 70 MW
- průmyslové parní kotle pro spalování biomasy (parní kotle na dřevní odpad, slámu, bagassu apod.)
- parní kotle na spalování plynných paliv, technologických plynů, kapalných paliv, hnědého a černého uhlí, kotle pro využití odpadního tepla
- komponenty pro kompletní energetické celky (přehříváky, spalovací turbíny, elektrické generátory, kompresory a kompresorové celky, převodovky, spojky apod.)
- teplovodní, horkovodní a parní kotelny – montáž, rekonstrukce, dodávky technologií na klíč
- úpravny napájecí vody
- výměníkové stanice
- rozvody a vývody spalin
- řídící systémy včetně výstrah a ochran
pro automatické řízení provozu energetických celků
pro řízení nízkoemisního spalování u spalovacích turbín
Výrobní základna prezentovaná dceřinou společností EKOL ENERGO s.r.o. Brno, nabízí následující hlavní obráběcí centra:
- portálové frézovací centrum Waldrich pro obrobek 6,5 x 3 x 2,3 m – hmotnost 25t s řídícím systémem SINUMERIK
- horizontální vyvrtávačka VHG 13 CNC
- univerzální hrotový soustruh SUA 125/6000 CNC
- karusel SKI 16 CNC
- obráběcí centrum HAAS VM3

Další informace o firmě EKOL, spol. s r.o.

  • Další telefon : +420 543 531 710
  • IČ : 41600983
  • DIČ : CZ699001388
  • Počet zaměstnanců : 160
  • Datum založení : 1.1.1991
  • Výrobce : ano
  • Distributor : Ano
  • Vývozce : Ano
  • Poskytovatel služeb : Ano