AGRO-EKO spol. s r.o.

Elektrárenská 66

739 11, Frýdlant nad Ostravicí

 • +420 596 429 017
www.agro-eko.cz

Předmět činnosti firmy AGRO-EKO spol. s r.o.

Dodávky technologických linek na výrobu biopaliva z čistírenských kalů a ostaních bioodpadů.
Dodávky technologických linek na výrobu organických hnojiv z chlévské mrvy, prasečí kejdy a drůbežího trusu a ostaních bioodpadů.
Výroba biopaliv.
Rekultivace skládek a složišť popelovin.
Výroba a montáž čistíren odpadních vod, plastových septiků, šachtic, odlučovačů ropných látek a lapolů, výroba speciálních plastových nádrží všech velikostí, montáže kanalizačních systémů, projekční a inženýrská činnost ve výše uvedených oblastech.
Dodávky technologií pro komunální čistírny odpadních vod.
Rozptylové studie, měření ovzduší, hluku, vibrací v pracovním prostředí, dokumentace a posudky vlivu na životní prostředí.
Zajišťování podmínek pro získání dotací ze SFŽP a předstrukturálních fondů EU.

Další informace o firmě AGRO-EKO spol. s r.o.

 • IČ : 45193967
 • DIČ : CZ45193967
 • Počet zaměstnanců : 8
 • Datum založení : 24.3.1992
 • Výrobce : ano
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • čistírny

 • dodávky

 • komunální

 • linek

 • oblastechdodávky

 • odpadních

 • ostaních

 • plastových

 • technologických

 • výrobu