Obecní dům, a.s.

náměstí Republiky 1090/5

111 21, Praha 1

  • +420 222 002 101
www.obecnidum.cz
Logo Obecní dům, a.s.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy Obecní dům, a.s.

Obecní dům – křižovatka dějin
Praha jako architektonická perla proslula ve světě řadou významných a na svou dobu unikátních staveb. Co jí ovšem činí pro architekty magickou, je nevídané propojení a prolínání nejrůznějších stavebních slohů a uměleckých směrů v míře tak hojné, že oko odborníkovo často zůstává stát v němém úžasu. Jedním z takových pozoruhodných míst je bezpochyby prostor mezi dnešním náměstím Republiky a ulicí Na Příkopech. Na několika stovkách metrů čtverečních najdete od gotiky přes secesi, neoklasicismus, funkcionalismus až po neorenesanci snad každý sloh, na který si vzpomenete. Toto omračující spojení je svědectvím prolínajících se historických epoch, jejich imaginárního propojování, které dokládá mistrovství generací využívajících díla předků, aby neustále obohacovaly magii zlatého města ve středu Evropy. Jedno z takových fascinujících spojení nabízí gotická Prašná brána a secesní Obecní dům. Jako staří přátele držící se kolem ramen obloukem, který překlenuje nejen Celetnou ulici, ale i staletí, která dělí jejich vznik. Jako by toto magické místo bylo předurčeno stát se křižovatkou českých dějin.

Palác českých srdcí
Rozhodně nepatřím k lidem, kteří vyznávají jakékoli duchařské praktiky, jsem spíše člověk racionální, i když jistě ne bez emocí. Neříká se mi proto snadno, že Obecní, původně Reprezentační dům oficiálně na náměstí Republiky, fakticky na začátku někdejšího korza ulicí Na Příkopě, kde se mezi Prašnou bránou a bývalou bránou sv. Havla (poblíž ulice Na můstku) kdysi opravdu nacházel příkop jako součást středověkého opevnění, který odděloval Staré Město od Nového Města, založeného v roce 1348, disponuje rozumem nevysvětlitelným kouzlem.

Další informace o firmě Obecní dům, a.s.

  • Další telefon : +420 222 002 129
  • IČ : 27251918
  • DIČ : CZ27251918
  • Počet zaměstnanců : 44
  • Datum založení : 1.1.1912
  • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

  • obecní dům

  • kultura

  • představení