MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Pohraniční 693/31

703 00, Ostrava - Vítkovice

 • +420 595 956 029
www.mmvyzkum.cz

Předmět činnosti firmy MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Výzkumná a vývojová činnost v oboru hutnictví železa, ocelářství, sekundární metalurgie, slévárenství, kování a válcování oceli:
- komplexní výzkum nových kovových materiálů
- certifikovaná zkoušení materiálových vlastností ocelí a slitin.
- autorizovaná měření emisí a imisí
- technologická měření ke snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže výrobních procesů
- výzkum a vývoj nových technologií pro zpracování odpadů
Hutní poloprovoz:
- ingoty do hmotnosti až 1750 kg (uhlíkové, nástrojové, speciální a vysokolegované oceli)
- odlitky z ocelolitiny
- výkovky
- nástrojové, rychlořezné a vysokolegované oceli
Výzkumná a vývojová činnost v oboru hutnictví železa, ocelářství, sekundární metalurgie, slévárenství, kování a válcování oceli:
- komplexní výzkum nových kovových materiálů
- certifikovaná zkoušení materiálových vlastností ocelí a slitin.
- autorizovaná měření emisí a imisí
- technologická měření ke snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže výrobních procesů
- výzkum a vývoj nových technologií pro zpracování odpadů
Hutní poloprovoz:
- ingoty do hmotnosti až 1750 kg (uhlíkové, nástrojové, speciální a vysokolegované oceli)
- odlitky z ocelolitiny
- výkovky
- nástrojové, rychlořezné a vysokolegované oceli
Vakuově přetlaková indukční tavící pec
Optický emisní spektrometr
Rastrovací elektronový mikroskop s mikroanalytickým systémem
Padostroj pro zkoušení vlivu rychlosti deformace na tvářitelnost kovů
Rentgenový fluorescenční vlnově disperzní spektrometr včetně příslušenství
Univerzální servohydraulické zkušební zařízení 250 kN (dynamicky 200 kN)
Laboratorní zařízení pro výzkum technologických procesů válcování bezešvých trubek
Zařízení pro provádění creepových zkoušek SPUTT 500
Zařízení na počítačovou simulaci – modelování tvářecích procesů
Scanovací elektronový mikroskop Jeol JSM-5510

Další informace o firmě MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

 • Další telefon : +420 595 953 624
 • DIČ : CZ25870807
 • Počet zaměstnanců : 70
 • Datum založení : 1.1.2001
 • Výrobce : ano
 • Distributor : Ano
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • výzkum

 • měření

 • vysokolegované

 • oceli

 • nástrojové

 • nových

 • procesů

 • válcování

 • zkoušení

 • ingoty

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10