M.G.P. spol. s r.o.

Kvítková 1575

760 01, Zlín

  • +420 602 303 094
www.mgp.cz

Předmět činnosti firmy M.G.P. spol. s r.o.

Společnost M.G.P. byla založena v roce 1991 jako jedna z prvních privátních organizací, která získala povolení k distribuci radioaktivních preparátů v původním Československu. V roce 1993 po rozdělení Československa byla založena MGP Bratislava jako samostatný slovenský právní subjekt. Od roku 2003 jsme držitelem certifikátu Systému managementu kvality ISO 9001 společnosti Lloyd’s Register LRQA a certifikátu Správné distribuční praxe vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Dále jsme držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) k celé řadě radiačních činností a dalších činností podléhajících povolení:

-dovoz, vývoz, distribuce uzavřených radionuklidových zdrojů (URZ) a zařízení s nimi
-hodnocení vlastností URZ a zařízení s nimi
-opravy a servis zařízení s URZ
-dovoz, vývoz a distribuce otevřených radionuklidových zdrojů
-dovoz a distribuce generátorů záření určených ke kontrole zavazadel
-hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření – generátorů záření určených ke kontrole zavazadel
-zajištění soustavného dohledu dohlížející osobou
-provádění přípravy a další odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti, odborné přípravy osob zajišťujících radiační ochranu registranta

Od svého vzniku se specializujeme na dodávky radioaktivních preparátů pro zdravotnictví, vědu a výzkum a technické použití. V současné době exkluzivně distribuujeme radiofarmaka a kontrastní látky firmy GE HEALTHCARE (dříve Amersham), radiofarmaka firmy AAA (Advanced Accelerator Applications, součást skupiny Novartis), radiofarmaka a přístroje firmy Eckert and Ziegler, radiofarmaka firmy Blue Earth Diagnostics (součást společnosti Bracco) a dodáváme radionuklidové zdroje pro gama radiografii firmy Izotop. Dále dodáváme veškeré produkty QSA GLOBAL (dříve AEA Technology).
Pro vědu a výzkum dodáváme přístroje NanoDrop firmy Thermo Scientific, veškerý sortiment přístrojů a chemikálií od firmy MP Biomedicals (dříve ICN) a firmy Mobitec. Dodáváme radioaktivní preparáty firem Hartmann Analytic, ARC, Moravek, Perkin Elmer a na objednávku od jakéhokoli dodavatele.

Stále rozšiřující se aktivitou je smluvní doprava radioaktivních preparátů v Evropě.
Zabýváme se těmito činnostmi: dovoz, vývoz, distribuce a smluvní přeprava radionuklidových zdrojů, resp. radioaktivních látek, chemikálií a kontrastních látek pro medicínské, vědecké, výzkumné a technické použití a přístrojů pro detekci ionizujícího záření. Dále pořádáme kurzy radiační ochrany k získání zvláštní odborné způsobilosti a kurzy radiační ochrany pro registranty. V roce 2017 jsme získali oprávnění Ministerstva zdravotnictví k provádění externího klinického auditu na pracovištích nukleární medicíny a radiodiagnostických pracovištích.

Provádíme zkoušky zdrojů ionizujícího záření – přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability radionuklidových zdrojů a zařízení s nimi a generátorů záření určených ke kontrole nákladů.

Podle požadavků zákazníka zpracujeme/připravíme dokumentaci pro získání povolení SÚJB, příp. provedeme aktualizaci dokumentace podle nové legislativy v oblasti využívání ionizujícího záření.

Firma M.G.P. má pro své činnosti vytvořeny všechny zákonné podmínky, které vyžaduje český právní řád.

Další informace o firmě M.G.P. spol. s r.o.

  • IČ : 42340586
  • DIČ : CZ42340586
  • Datum založení : 1.1.1991
  • Distributor : Ano

Klíčová slova

  • nukleární medicína

  • věda a výzkum

  • kontrastní látky

  • průmyslové zdroje

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10