AQUATEST a.s. - Divize Liberec

Husitská 133/49

460 09, Liberec

 • +420 485 152 611
www.aquatest.cz

Předmět činnosti firmy AQUATEST a.s. - Divize Liberec

Služby v oblasti životního prostředí a vyhledávání/využívání vodních zdrojů
- projektová činnost v oblasti vodního hospodářství
- vodohospodářská geologie
- hydrogeologický průzkum
- inženýrská geologie
- předprodejní audity, environmentální audit
- hydrogeologie, hydrologie
- monitorování a hodnocení životního prostředí
- sanace složek životního prostředí
- rekultivace skládek a devastovaných území
- rekultivace krajiny a geobotanika
- vodohospodářské studie
- minerální, stolní a termální vody
- návrhy recyklačních linek
- karotáže hydrogeologických vrtů
- analytické rozbory vzorků vod
Activities:
Service in the field of environment protection and search for/exploitation of water resources
- designing
- hydrogeology
- hydrogeological survey
- geological engineering
- Due Diligence and Environmental Audits
- hydrogeology, hydrology
- monitoring and assessment of the environment quality
- environment rehabilitation
- reclamation of dumps and devastated land
- reclamation of landscape and geobotany
- water management studies
- mineral waters, table and thermal waters
- designing of recycling lines
- logging of hydrogeological drills
- analyses of water samples

Další informace o firmě AQUATEST a.s. - Divize Liberec

 • IČ : 006532

Klíčová slova

 • and

 • životního

 • prostředí

 • environment

 • water

 • reclamation

 • designing

 • oblasti

 • hydrogeological

 • the