Novak-Truck s.r.o.

Českých bratří 1564/11

470 01, Česká Lípa