FANSTAV a.s.

Jateční 540

170 00, Praha 7

 • +420 266 316 599
www.fanstav.cz

Předmět činnosti firmy FANSTAV a.s.

- inženýrská činnost pro přípravu staveb – územní rozhodnutí, stavební povolení - činnost technického dozoru stavebníka (investora) - činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - výkon projekt managementu staveb - stavební činnost – vybrané stavební práce a drobnější stavby

Další informace o firmě FANSTAV a.s.

 • IČ : 27205461
 • DIČ : CZ27205461
 • Počet zaměstnanců : 5
 • Datum založení : 1.1.2005

Klíčová slova

 • činnost

 • stavební

 • staveb

 • inženýrská

 • zdraví

 • drobnější

 • práce

 • vybrané

 • managementu

 • projekt