Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o.

Osnice, Straková 522

25242, Jesenice

 • +420 241430824
www.sunnycanadian.cz

Předmět činnosti firmy Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o.

Vize
Sunny Canadian International School chce podněcovat všechny své žáky k tomu, aby byli otevření vůči inspirativním podnětům, a vychovat z nich zodpovědné občany na vysoké mravní úrovni, kteří dosahují úspěchů ve vzdělání a seberealizaci také díky své jazykové vybavenosti.Mise - poslání
Sunny Canadian International School inspiruje každého studenta, aby se kvalitně zapojil do procesů ve škole a rozvíjel mimo jiné i ty své schopnosti a dovednosti, díky kterým se zapojí do života společnosti, a zároveň bude žít v souladu s životním prostředím a chránit ho.


Sunny Canadian International School je jedinečný projekt v České republice, nabízející česko-anglický vzdělávací program, umožňující vzdělávání od předškolního věku až po maturitu – a to vše pod jednou střechou. Všechny tři stupně, mateřská škola, základní škola a čtyřleté gymnázium, jsou dvojjazyčné instituce – vzdělávání probíhá SOUBĚŽNĚ V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE, přičemž zastoupení obou jazyků ve výuce je rovnocenné. Škola je pod záštitou Kanadské obchodní komory, jejímž je členem. Od roku 2008 probíhá aktivní spolupráce mezi Sunny Canadian International School a kanadskou ambasádou.

Vzdělávací programy jednotlivých stupňů škol jsou koncipovány tak, aby na sebe navazovaly a absolventům SCIS poskytly ucelené všeobecné gymnaziální vzdělávání. Součástí školních vzdělávacích programů je vzájemná spolupráce se školami z celého světa. Moderní vyučovací strategie a outdoorové aktivity významným způsobem pomáhají vyučujícím objevovat a rozvíjet nadání našich žáků.

Mezi ostatními vzdělávacími institucemi vynikáme širokou nabídkou mimoškolních aktivit a výraznou podporou pozitivního a přátelského klimatu školy.

Další informace o firmě Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o.

 • IČ : 27383512
 • DIČ : CZ27383512
 • Počet zaměstnanců : 50

Klíčová slova

 • international

 • school

 • canadian

 • škola

 • vzdělávání

 • probíhá

 • díky

 • spolupráce

 • všechny

 • výuce