UNIS, a.s.

Jundrovská 33

624 00, Brno

 • +420 541 515 111
www.unis.cz

Předmět činnosti firmy UNIS, a.s.

Dodávky investičních celků v oblasti zpracování ropy. Návrh a realizace kompletních systémů řízení podniků od automatizace technologických procesů až po ekonomické řízení (energetika, petrochemický a chemický průmysl, řízení teplárenských kotlů, turbín a energetických bloků, řízení sklářských technologií a výroby stavebních hmot).
Systém řízení software je certifikován podle TickIT. Systém řízení jakosti je certifikován ISO 9001. Pozáruční a záruční servis, poradenství.
Zkušební laboratoř VTP UNIS zajišťuje provádění akreditovaných zkoušek dle postupů uvedených v příloze osvědčení o akreditaci v oblastech:
- elektromagnetická kompatibility (EMC)
- zkoušky vibracemi a rázy
- klimatické zkoušky (teplota, vlhkost)
Dále zajišťujeme:
- provedení zkoušek HALT/HASS/HASA
- provedení návrhu a výroby mechanických dílů a konstrukcí

Další informace o firmě UNIS, a.s.

 • IČ : 00532304
 • DIČ : CZ00532304
 • Počet zaměstnanců : 201
 • Datum založení : 1.1.1990
 • Výrobce : ano
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • certifikován

 • dle

 • dodávky

 • postupů

 • provedení

 • řízení

 • uvedených

 • výroby

 • zkoušek

 • zkoušky