KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

Okružní 19a

638 00, Brno

  • +420 532 149 500
www.kpria.cz

Předmět činnosti firmy KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

"Realizace vyšších forem dodávek provozních souborů technologických celků nebo celých staveb formou ""na klíč"" v oborech chemie a petrochemie, vodohospodářská zařízení a jaderná energetika:
VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ:
- komunální a průmyslové čistírny odpadních vod
- čerpací stanice chladící vody pro elektrárny
- filtrace vody pro jaderné elektrárny
- čistírny odtoků vod z galvanoven, oceláren, železáren
- filtrace a čištění odtoků vod z chemické a farmaceutické výroby, odtoky vod z potravinářských provozů
- dosazovací nádrže pro čistírny odpadních vod
- úpravny pitné vody pro města a obce (blokové a mobilní úpravny vody, stavebnicové úpravny vody, velké úpravny vody nad 3000 l/sec.)
CHEMICKÝ PRŮMYSL:
- technologická zařízení pro chemický a energetický průmysl, dodávky investičních celků nebo provozních souborů, technologie:
- rafinerie ropy
- rafinace ropných produktů
- skladování a doprava ropy a ropných produktů, tanky na ropné látky, velkokapacitní uskladňovací nádrže a tankoviště
- výrobny čpavku, vodíku, síry, hliníku aj.
- technologické nádrže
- kolonovité aparáty, reaktory, výměníky tepla, průmyslové pece, extraktory, odparky, míchací zařízení aj.
ČISTOTA OVZDUŠÍ:
- dávky investičních celků:
- technologie odsíření kouřových plynů
- likvidace exhalací
- zařízení pro spalování odpadů, spalovny odpadů
ENERGETIKA:
- technologické celky a dodávky pro jaderné elektrárny
- dodávky celků pro klasické elektrárny
- systémy čištění radioaktivních médií
- systémy čištění odpadních a kontaminovaných vod
- technologické celky, potrubí, ocelové konstrukce, transportní a manipulační zařízení
- čerpací stanice chladící vody
- chemické úpravny vody"

Další informace o firmě KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

  • Další telefon : +420 532 149 501
  • IČ : 64506347
  • DIČ : CZ64506347
  • Počet zaměstnanců : 70
  • Datum založení : 1.1.1889
  • Výrobce : ano
  • Vývozce : Ano
  • Poskytovatel služeb : Ano

Klasifikace a obory firmy KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.