Step TRUTNOV a.s.

Horská 695

541 02, Trutnov

 • +420 499 407 407
www.steptrutnov.cz

Předmět činnosti firmy Step TRUTNOV a.s.

Výroba, prodej, montáž, opravy a revize vyhrazených tepelných a plynových zařízení (na klíč)
- tlakové nádoby, beztlaké nádoby, zásobníky a nádrže
- akumulační nádrže
- sedla pro ležaté nádoby
- ohříváky vody, hydraulické výhybky
- výměníky a výměníkové stanice
- vzdušníky
- zařízení na úpravu vody (změkčovací filtry, tlakové filtry, rozpouštěcí nádrže, výplachové dávkovače)
- kotle a kotelny na spalování biomasy - slámy, sena, dřevní štěpky,...
- potrubí a potrubní systémy
- úpravny vod a zařízení úpraven vod
- topenářská činnost investičního a opravárenského charakteru
- projektová a inženýrská činnost
- svařování kovů, potrubí, výroba svařenců
Stabilní tlakové nádoby: stojatý vzdušník, stojatý větrník, expanzní nádoby, expandéry, ležatý vzdušník, expanzní nádoba s vakem, vodárna (větrník) s pryžovým vakem, stojaté akumulační nádrže, akumulační nádrže s plovoucím boilerem.
Výměníky tepla a ohříváky vody: plynový spalinový ohřívák vody, plynový spalinový výměník tepla, ležaté ohříváky vody, stojaté ohříváky vody, stojaté a ležaté výměníky tepla (pára - voda / voda - voda).
Zařízení na úpravu vody: změkčovací filtry, patronový změkčovací filtr, patronový demineralizační filtr.
Zásobníky na zkapalněné plyny.
Odkalovací a odvzdušňovací nádoby.
Beztlaké nádoby: beztlaká expanzní nádrž.
Kotle na biomasu: kotle na balíkovou slámu, kotle na dřevní štěpku.
Automatické expanzní, doplňovací a odplyňovací zařízení STEP-TV.

Další informace o firmě Step TRUTNOV a.s.

 • IČ : 25276956
 • DIČ : CZ25276956
 • Počet zaměstnanců : 40
 • Datum založení : 1.1.1990
 • Výrobce : ano
 • Distributor : Ano
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • vody

 • nádoby

 • nádrže

 • ohříváky

 • expanzní

 • zařízení

 • filtry

 • akumulační

 • změkčovací

 • ležaté

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10