Step TRUTNOV a.s.

Horská 695

541 02, Trutnov

  • +420 499 407 407
www.steptrutnov.cz

Předmět činnosti firmy Step TRUTNOV a.s.

Výroba, prodej, montáž, opravy a revize vyhrazených tepelných a plynových zařízení (na klíč)
- tlakové nádoby, beztlaké nádoby, zásobníky a nádrže
- akumulační nádrže
- sedla pro ležaté nádoby
- ohříváky vody, hydraulické výhybky
- výměníky a výměníkové stanice
- vzdušníky
- zařízení na úpravu vody (změkčovací filtry, tlakové filtry, rozpouštěcí nádrže, výplachové dávkovače)
- kotle a kotelny na spalování biomasy - slámy, sena, dřevní štěpky,...
- potrubí a potrubní systémy
- úpravny vod a zařízení úpraven vod
- topenářská činnost investičního a opravárenského charakteru
- projektová a inženýrská činnost
- svařování kovů, potrubí, výroba svařenců
Stabilní tlakové nádoby: stojatý vzdušník, stojatý větrník, expanzní nádoby, expandéry, ležatý vzdušník, expanzní nádoba s vakem, vodárna (větrník) s pryžovým vakem, stojaté akumulační nádrže, akumulační nádrže s plovoucím boilerem.
Výměníky tepla a ohříváky vody: plynový spalinový ohřívák vody, plynový spalinový výměník tepla, ležaté ohříváky vody, stojaté ohříváky vody, stojaté a ležaté výměníky tepla (pára - voda / voda - voda).
Zařízení na úpravu vody: změkčovací filtry, patronový změkčovací filtr, patronový demineralizační filtr.
Zásobníky na zkapalněné plyny.
Odkalovací a odvzdušňovací nádoby.
Beztlaké nádoby: beztlaká expanzní nádrž.
Kotle na biomasu: kotle na balíkovou slámu, kotle na dřevní štěpku.
Automatické expanzní, doplňovací a odplyňovací zařízení STEP-TV.

Další informace o firmě Step TRUTNOV a.s.

  • IČ : 25276956
  • DIČ : CZ25276956
  • Počet zaměstnanců : 42
  • Datum založení : 1.1.1990
  • Výrobce : ano
  • Distributor : Ano
  • Vývozce : Ano
  • Poskytovatel služeb : Ano