HOSPITAL ENGINEERING CZ, s.r.o.

Palackého třída 1644/8

612 00, Brno

 • +420 602 500 510
www.hospitalengineering.cz

Předmět činnosti firmy HOSPITAL ENGINEERING CZ, s.r.o.

- Kompletní (dílčí) vybavení zdravotnických pracovišť státních, privátních, veterinárních, kosmetických - projekty, dodávky, montáže, servis.
- Autorizovaný technický dozor investora pro technologická zařízení staveb a koordinace do objemu 1miliardy.
- Autorizované odborné obory: operační svítidla, operační stoly, laminární stropy - tvorba sterilních prostorů.
- Vybavení pro oddělení a ambulance: interní, kardioangiologické, doléčovací a rehabilitační, neurologické, dermatovenerologické, klinické psychologie, gynekologické, chirurgické, ortopedické, oční a optometrie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, stomatologické, anesteziologicko-resuscitační, onkologicko-chirurgické, urologické, funkční diagnostiky a rehabilitace, klinické biochemie, klinické hematologie, patologie.
- Vybavení pro operační sály: nerezové stolky (přístrojové, nástrojové kontejnerové odběrové kontejnerové), nerezové stolky pojízdné, nerezové sterilizační koše, nerezová sterilizační síta, nerezové pojízdné rámy s příslušenstvím (urologické, anesteziologické, viscerální, speciální), transportní systémy
- Vybavení operačních sálů laminárními stropy, laminární stropy: s přímým výtlakem sterilního vzduchu pro malá pracoviště, s přímým výtlakem sterilního vzduchu pro velká pracoviště s napojením na centrální vzduchotechniku, s přirozeným výtokem v závislosti na teplotním gradientu a recirkulačními moduly.
- Dekontaminační jednotky na čištění vzduchu zabíjející patogeny: mobilní, závěsné, vestavěné do vzduchotechniky
- Vybavení pro centrální sterilizace. Nerezový nábytek - nerezové stoly: mycí, setovací, balící, pracovní, pojízdné, aj., nerezová prokládací okna, - nerezové regály: policové, kontejnerové, pojízdné.
- Všeobecný nerezový mobiliář pro vybavení nemocnic.
- Vybavení operačních sálů: VIDEOVÉ A KAMEROVÉ SYSTÉMY, Telemedicína
Prodej svítidel pro všechny zdravotnické obory, lupy a zvětšovací skla s vlastním osvětlením, svítidla pro malou chirurgii, velkou chirurgii, zvláštní účely, svítidla vyšetřovací, vyšetřovací se zvětšovacím sklem, lůžková, lůžkové rampy.
- Prodej operačních stolů. Operační stoly pro chirurgii obecnou, gynekologickou, urologickou, neurologickou, hrudní, ledvinovou, páteřní, ortopedickou, extenční zařízení a příslušenství těchto operačních stolů.
- Filtrační zařízení pro pracoviště s vysokou hygienickou náročností a mobilní jednotky pro tvorbu sterilního prostředí pro: obytné místnosti‚ kanceláře, školky, školy, čekárny, pečovatelská centra, domovy důchodců, alergologické kliniky, kosmetické salony, nehtová studia, kadeřnictví,veterinární pracoviště, veterinární kliniky, inkontinentní stanice, zubní ordinace, zubní kliniky, prostory s Hg znečištěním, laserová chirurgie, fotolaboratoře, dospávací pokoje, ARO, JIP, nemocniční laboratoře, farmaceutické laboratoře, biorizikové stanice, vojenská mobilní chirurgická pracoviště, Infekční a kontaminovaná pracoviště, čisté prostory, sterilizační provozy, pitevny‚ pitevní laboratoře‚ márnice, místnosti zatížené tabákovým dýmem, infekční izolační místnosti.
- Kosmetické lupy, lupy pro průmyslové využití.

Další informace o firmě HOSPITAL ENGINEERING CZ, s.r.o.

 • IČ : 25564935
 • DIČ : CZ25564935
 • Počet zaměstnanců : 2
 • Datum založení : 1.1.1999
 • Distributor : Ano
 • Dovozce : Ano
 • Vývozce : Ano

Klasifikace a obory firmy HOSPITAL ENGINEERING CZ, s.r.o.

Klíčová slova

 • kompletní

 • servis

 • objemu

 • koordinace

 • staveb

 • zařízení

 • technologická

 • investora

 • dozor

 • technický