Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (odštěpný závod ZÚLP)

Čechova 59

370 65 , České Budějovice

 • +420 386709111
www.tzus.cz

Předmět činnosti firmy Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (odštěpný závod ZÚLP)

Autorizovaná osoba 204 - ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 71/2000 pro oblast stavebních výrobků (NV č. 163/2002 Sb. v platném znění a NV č. 190/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označené CE v platném znění), elektrických zařízení nízkého napětí (NV č.281/2000 Sb. v platném znění), výtahů (NV č. 14/1999 Sb. v platném znění) a emisí hluku (NV č. 9/2002 Sb.)
- Notifikovaná osoba 1020
- Schvalovací osoba pro Evropské technické schválení ETA
- Akreditované zkušební laboratoře
- Akreditovaný Certifikační orgán na výrobky
- Akreditovaný Certifikační orgán na systémy jakosti (ISO 9000)
- Akreditovaný Certifikační orgán na environmentální systémy EMS (ISO 14000)
- Akreditovaný Inspekční orgán - nezávislá inspekce projektů, staveb, technologií a osobních výtahů
- Akreditovaná zkušební laboratoř GOST R - zkoušky uznávané v Ruské federaci
- Autorizované metrologické středisko
- Akreditovaná kalibrační laboratoř
- Výhradní zastoupení firmy PROCEQ SA, Švýcarsko - renomovaný výrobce přístrojů pro nedestruktivní zkoušení
- Znalecká činnost v oboru stavebnictví
- Průzkumy a diagnostika staveb
- Výzkum a vývoj v oblasti rehabilitace sídlišť a regenerace panelové výstavby
- Regionální poradenské středisko pro realizaci dlouhodobého programu oprav panelových bytových domů
- EKIS - Energetické konsultační a informační středisko - energetika, stavební fyzika budov a jejich zateplování

Další informace o firmě Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (odštěpný závod ZÚLP)

 • IČ : 00015679
 • Počet zaměstnanců : 500
 • Datum založení : 1.1.1990

Klíčová slova

 • znění

 • platném

 • akreditovaný

 • orgán

 • certifikační

 • středisko

 • výrobky

 • osoba

 • laboratoř

 • systémy