Seniorský dům Písek a.s.

Čelakovského 8

397 01, Písek

 • +420 382 201 730
www.seniorskydum.cz

Předmět činnosti firmy Seniorský dům Písek a.s.

Společnost Seniorský dům Písek a.s. poskytuje sociální služby občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými sociálními službami.

Další informace o firmě Seniorský dům Písek a.s.

 • IČ : 26104822
 • DIČ : CZ26104822
 • Počet zaměstnanců : 100
 • Datum založení : 1.1.2009

Pracovní nabídky Seniorský dům Písek a.s. Logo

Klíčová slova

 • společnost

 • potřebují

 • sociálními

 • jinými

 • službou

 • pečovatelskou

 • rodiny

 • členy

 • zajištěna

 • nemůže