DK CHEMO s.r.o.

Slavíkova 1499/22

130 00, Praha 3

 • +420 607 256 624
www.dkchemo.cz

Předmět činnosti firmy DK CHEMO s.r.o.

Začátky české společnosti spadají do roku 1984, kdy z původně přidruženého subjektu vznikla zcela nezávislá firma, která se v průběhu let dostala do povědomí ve sféře teplárenského a plynárenského průmyslu, a to v oblasti chemického čištění energetických zařízení se zaměřením na vodní a topné soustavy. V roce 2009 došlo k finálním změnám v organizaci a nynějšímu názvu DK CHEMO s.r.o.

Společnost uplatňuje integrovaný systém řízení v rámci norem ČSN EN ISO 9001:2009 (systém řízení kvality) a ČSN EN ISO 14001:2005 (environmentální systém řízení), kterým oficiálně certifikovala firemní postupy a dovednosti, pro něž je žádána svými zákazníky v ČR a zahraničí:

30 let zkušeností v oboru.

Optimální kombinace aktivních činidel v čistících směsích, která zajišťuje kompletní odstranění nánosů, patří mezi dlouholeté „know-how" společnosti. Chemické přípravky jsou zcela ohleduplné ke konstrukčním materiálům čištěných soustav a k životnímu prostředí.

Využívání CIP metody (čištění v místě instalace). Za pomoci mobilních zařízení jsou tak minimalizovány časové prodlevy s odstávkami v provozu a mnohdy lze pracovat i za plného chodu soustav bez nutnosti odpojení (otopný systém).

Dostatečné technické zázemí pro čištění soustav v menším rozsahu (malé zásobníky TV, bojlery atd.), tak i pro rozsáhlou činnost (topné soustavy a chladící systémy).
Soustavné investování do nových technologických prostředků za účelem optimalizace čistícího procesu a diagnostiky soustav.

Vlastní vozový park.

Zpracování odborného posudku pro konkrétní zakázku. Zahrnuje specifikaci problematiky včetně popisu metod a postupů, kterých bylo využito při vyhodnocování projektu z hlediska spolehlivosti, životnosti soustav a zejména energetických úspor. Energetické audity jsou zpracovávány v souladu se zněním zákona č. 406/2000 Sb. (§ 9) a vyhlášky č. 213/2001 Sb.

Spolupráce s předními českými vědeckými ústavy a vysokoškolskými institucemi v oblasti rozborů vod, chemikálií a analýz konstrukčních materiálů.

Další informace o firmě DK CHEMO s.r.o.

 • IČ : 28766822
 • Počet zaměstnanců : 5
 • Datum založení : 1.1.2009

Klíčová slova

 • soustav

 • řízení

 • čištění

 • systém

 • topné

 • zařízení

 • energetických

 • oblasti

 • let

 • čsn