Rizzo Associates Czech, a. s.

Vejprnická č. 56

318 00, Plzeň

 • +420 377 350 233
www.rizzoassoc.cz

Předmět činnosti firmy Rizzo Associates Czech, a. s.

Činnost Rizzo Czech je zaměřena zejména na následující oblasti: - Jaderná bezpečnost energetických a ostatních specifických jaderných zařízení - Spolehlivost zařízení, systémů a konstrukcí při extrémních podmínkách a událostech? - Vyhodnocení rizik a ohrožení pro potenciálně rizikové průmyslové objekty (bunkry, přehrady, strategické stavby) - Vývoj normativně - technické dokumentace a legislativy platné pro oblast jaderné bezpečnosti - zvláštní důraz na kladen na hodnocení seizmické odolnosti zařízení a komponent

Další informace o firmě Rizzo Associates Czech, a. s.

 • IČ : 45353409
 • DIČ : CZ45353409
 • Počet zaměstnanců : 50
 • Datum založení : 1.1.1992

Klasifikace a obory firmy Rizzo Associates Czech, a. s.

Klíčová slova

 • zařízení

 • činnost

 • legislativy

 • bunkry

 • přehrady

 • strategické

 • stavby

 • vývoj

 • normativně

 • technické