ENVIRMINE-ENERGO, a.s.

Žerotínova 1099/21

702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

  • +420 596 112 982
www.envirmine-energo.cz

Předmět činnosti firmy ENVIRMINE-ENERGO, a.s.

Projekční, inženýrská a dodavatelská činnost.
Projekty a dodávky elektrotechnické části staveb včetně měření a regulace.
Návrhy a dodávky technologických zařízení:
- technologická zařízení pro mechanickou, pneumatickou a fluidní dopravu a skladování sypkých materiálů
- technologické celky pro úpravny uhlí a rud, koksovny, hutě a lomy
- výrobny a přípravny směsí pro stavebnictví
- technologická zařízení pro cementárny a vápenky
- technologické celky na výrobu směsí pro zakládání prostor pro účely hlubinného dobývání nebo ukládání do povrchových složišť z odpadních surovin elektráren, tepláren, dolů, hutí, sléváren, apod.
- technologické celky pro keramické závody a porcelánky
Likvidace odpadů - laboratorní rozbory, návrh na způsob likvidace, stanovení potřebných směsí z odpadů, určení chemických i mechanických vlastností směsí včetně výluhů, výstavba zařízení pro likvidaci.
Dodávky obloukových hal a válcových zásobníků včetně velkých průměrů zhotovených speciální technologií vinutí z pásů plechu přímo na stavbě.
Export, import a dodávky komodit: obilí - pšenice, oves, žito, ječmen, semínka z řepky, řepkový cukr, technické plyny, zemní plyn, propan butan, propan-butan, biotopivo, topné peletky ze slupek pohanky a slunečnice, mazut, titanová houba a další komodity. Zastoupení společnosti Gazprom Rusko. Zajištění dodávek lehkých topných olejů, D-2, benzínu a ropy.

Další informace o firmě ENVIRMINE-ENERGO, a.s.

  • IČ : 29383081
  • DIČ : CZ29383081
  • Počet zaměstnanců : 24
  • Datum založení : 1.1.1990
  • Výrobce : ano
  • Distributor : Ano
  • Dovozce : Ano
  • Vývozce : Ano
  • Poskytovatel služeb : Ano

Klasifikace a obory firmy ENVIRMINE-ENERGO, a.s.